Preskočiť na obsah

Terapia tibetskými miskami a gongami

Tibetská miska je duchovnou pomôckou i žiaričom!

Citlivým vnímaním zvuku – vibráciou tibetskej misy dochádza k prekonávaniu dualistického spôsobu vnímania.

Zvuk a vibrácia

Podľa východnej filozofie vznikol vesmír a teda všetko, čo je, z prvotného posvätného zvuku – ÓM. Všetko, čo existuje, má nejakú vibráciu. Kamene, stromy, zvieratá, ľudia i predmety – každučká časť vesmíru vibruje na určitej úrovni a vydáva našim ušiam nepočuteľnú „hudbu“. Je známe, že zvuk je vlnenie, ktoré sa najlepšie šíri v kovoch. Medzi jednotlivými čiastočkami kovu sú silné väzby, ktoré umožňujú kvalitný a rýchly prenos zvuku. Tento fakt je dobre viditeľný práve na tibetskej mise. Pokiaľ je do tibetskej misy naliata voda (tak, aby bola misa zaplnená vodou tak na 75%), a následne je na ňu hrané pomocou paličky, začne sa hladina chvieť, až sa na nej utvoria pravidelné vzorce. Pri väčších a ťažších miskách sa potom môže podariť rozoznieť (rozvibrovať) misu natoľko, že z nej vystrekujú kvapôčky vody.

Tibetská misa disponuje vibráciami, ktoré sú takmer identické s vibráciami človeka. Ľudské telo, ako je známe, obsahuje značné množstvo vody. Voda umožňuje až trikrát rýchlejší prenos vibrácií zvuku ako vzduch. Zvuk (vibrácie) tibetskej misy je teda prenášaný do tela predovšetkým prostredníctvom vody v tele. Pri hraní dochádza k prenosu vibrácií z kovu do okolitého prostredia a taktiež do tela človeka. Pokiaľ je tibetská misa pri hraní držaná v ruke, prechádzajú vibrácie z misy priamo do tela, čo býva zo začiatku pociťované ako brnenie v mieste styku misy s kožou človeka – teda v dlani, neskôr v celej paži a po čase v celom tele. Ak je prikladaná na telo je to o to intenzívnejšie. Vibrácie tibetskej misy liečia a oživujú nielen telo, ale súčasne aj celé okolie, doľahnú presne tam, kam je to potrebné, a danú oblasť harmonizuje (upokojuje či povzbudzuje podľa potreby) – lieči zvukom.

Tibetské misy sú hojne využívané v diagnostike, liečiteľstve a terapiách (muzikoterapia). Tibetské misy sú prikladané a rozoznievané priamo na postihnutých častiach tela klienta, kde harmonizujú prietok energie daným miestom. V Tibete ľudia veria, že pravidelná hra na tibetskú misu zbavuje človeka jeho karmickej záťaže, teda záťaže dávnej minulosti. Tibetské misy sa používajú ako pri rôznych obradoch a meditáciách, tak na vyliečenie chorôb a rôznych neduhov ľudského tela.