Preskočiť na obsah

PREČO ARTERIA?

Slovo Arteria znamená hlavná tepna vychádzajúca zo srdca do celého tela. Máme ju všetci!

Tak ako Arteria vychádza zo srdca a začína rozvádzať okysličenú krv do nášho tela, tak aj my Vám ukazujeme cestu k lepšej verzii samého seba.

Každý z nás, komu nie je ľahostajné prostredie v ktorom žije, kto sa snaží byť tolerantný k ostatným a má naozaj rád aj sám seba je na dobrej ceste k lepšej verzii samého seba.

Nikto z nás nie je dokonalý, ale práve snaha robiť niečo lepšie robí z každého lepšieho človeka. Dokonalosť neexistuje, ale práve naša snaha zlepšovať sa v mnohých ohľadoch z nás robí lepších ľudí.

Nezáleží na tom čo robíme, aké máme možnosti alebo obmedzenia. Záleží na tom ako sa k životu postavíme a s ním naložíme.

Ku každému pristupujeme individuálne a prispôsobujeme všetko tak, aby sa stal lepšou verziou samého seba.

Robíme z ľudí ich lepšie verzie a nie pacientov!

Robiť z človeka pacienta je to najhoršie čo môžeme spraviť, pretože mu vezmeme nádej na zlepšenie a uzdravenie!

Sme skupina ľudí rôznych názorov, veku i povahy. Spája nás však viera, že
svet sa dá postupne meniť na krajšie miesto prostredníctvom rôznych krokov
plných alternatívy a kreativity.

„Arteria – Centrum v sebe spája pohyb, zdravie, radosť a každodenné zlepšenie.“

Združujeme sa v rámci nášho občianskeho združenia Arteria – Centrum. Každé písmeno má pre nás význam a vystihuje oblasti, ktorým
sa venujeme.

A – aktivita
R – rovnosť
T – tvorivosť
E – empatia
R – radosť
I – individuálnosť
A – alternatíva

Sme tu pre vás už od roku 2017. Odvtedy sa snažíme sa neustále zlepšovať a sprevádzať vás na vašej ceste k lepšiemu životu.

Arteria – joga studio